مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

فیلم کارگاه‌های آموزشی نرم افزارها


• کلیه فایل های این بخش با فرمت mkv می باشد.
• پس از دریافت فایل ها، می توانید از نرم افزارهایی مانند pot player یا km player و ... استفاده نمایید. 

» کارگاه آموزشی جامع الاحادیث ۳.۵ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

جلسه اول          • دریافت نسخه کم حجم (۸۱ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۲۰ مگابایت)
جلسه دوم          • دریافت نسخه کم حجم (۸۹ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۲۴ مگابایت)
جلسه سوم
         • دریافت نسخه کم حجم (۵۹ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۲۳۰ مگابایت)

  

» کارگاه آموزشی جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

جلسه اول          • دریافت نسخه کم حجم (۹۹ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۰۳ مگابایت)
جلسه دوم          • دریافت نسخه کم حجم (۸۴ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۲۲ مگابایت)
جلسه سوم
         • دریافت نسخه کم حجم (۷۵ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۰۹ مگابایت)

  

» کارگاه آموزشی درایه النور ۱.۲ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

جلسه اول          • دریافت نسخه کم حجم (۸۵ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۳۵ مگابایت)
جلسه دوم          • دریافت نسخه کم حجم (۶۵ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۲۵۶ مگابایت)
جلسه سوم         • دریافت نسخه کم حجم (۸۱ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۲۶ مگابایت)
جلسه چهارم       • دریافت نسخه کم حجم (۸۷ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۱۲ مگابایت)
جلسه پنجم        • دریافت نسخه کم حجم (۸۵ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۳۰ مگابایت)
جلسه ششم
        • دریافت نسخه کم حجم (۵۰ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۲۰۳ مگابایت)
 » کارگاه آموزشی نور الحکمه ۳ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

جلسه اول          • دریافت نسخه کم حجم (۵۶ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۲۱۸ مگابایت)
جلسه دوم
          • دریافت نسخه کم حجم (۵۸ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۲۲۲ مگابایت)

 » کارگاه آموزشی سیره معصومان علیهم السلام (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

جلسه اول          • دریافت نسخه کم حجم (۷۹ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۳۱۷ مگابایت)
جلسه دوم          • دریافت نسخه کم حجم (۴۳ مگابایت)              • دریافت نسخه اصلی (۱۶۹ مگابایت)

 » کارگاه آموزشی دانشنامه علوی (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

                    • دریافت نسخه کم حجم (۶۴ مگابایت)             • دریافت نسخه اصلی (۲۵۴ مگابایت)

 » کارگاه آموزشی حافظ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

                    • دریافت نسخه کم حجم (۴۲ مگابایت)             • دریافت نسخه اصلی (۱۵۲ مگابایت)

 » کارگاه آموزشی مثنوی معنوی (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

                    • دریافت نسخه کم حجم (۵۳ مگابایت)            • دریافت نسخه اصلی (۲۱۰ مگابایت)

 » آموزش فیش نگار نور ۳ (برای مشاهده مشخصات نرم افزار اینجا کلیک کنید)

                    • دریافت نسخه کم حجم (۳۲ مگابایت)             • دریافت نسخه اصلی (۱۲۰ مگابایت)

 
 

» کاربرد فن آوری اطلاعات در تحقیق و پژوهش

                    • دریافت نسخه کم حجم (۷۲ مگابایت)             • دریافت نسخه اصلی (۲۹۱ مگابایت)
  

• دریافت دموهای آموزشی نرم افزارها