مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

دموهای آموزشی نرم افزارها

ردیف   عنوان   حجم دریافت  
۱ جامع تفاسیر ۲ مشخصات نرم افزار ۸۴ مگابایت -----
۲ جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲ مشخصات نرم افزار ۱۵۵ مگابایت مشاهده آنلاین
۳ جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۱.۲ مشخصات نرم افزار ۶۱ مگابایت مشاهده آنلاین
۴ درختواره فقه مشخصات نرم افزار ۹۷ مگابایت مشاهده آنلاین
۵ سیره معصومان علیهم السلام مشخصات نرم افزار ۸۴ مگابایت -----
۶ نور السیره ۲ مشخصات نرم افزار ۵۶ مگابایت مشاهده آنلاین
۷ دانشنامه نبوی مشخصات نرم افزار ۶۰ مگابایت مشاهده آنلاین
۸ دانشنامه علوی مشخصات نرم افزار ۲۶ مگابایت مشاهده آنلاین
۹ معجم موضوعی بحارالانوار مشخصات نرم افزار ۹۷ مگابایت مشاهده آنلاین
۱۰ نور الجنان مشخصات نرم افزار ۷۶ مگابایت مشاهده آنلاین
۱۱ شاهنامه فردوسی مشخصات نرم افزار ۴۸ مگابایت مشاهده آنلاین
۱۲ نرم افزارهای کتابخانه ای نور ----- ۶ مگابایت مشاهده آنلاین

توجه:
- پس از دریافت فایل و خارج کردن آن از حالت فشرده (UnZip)، فایل Main را اجرا نمایید.
- در صورتی که مسیر ذخیره سازی فایل، فارسی باشد، ممکن است فایل ذخیره شده اجرا نشود؛ لذا برای آن از پوشه هایی با نام انگلیسی استفاده نمایید.

 

 

• دریافت فیلم کارگاه های آموزشی نرم افزارها