مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

ویکی نور - دانشنامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه

ویکی نور - دانشنامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، یکی از مراکز فعال در زمینه تولید وب‌سایت و نرم‌افزارهای علوم اسلامی است که در جهت تأمین منابع مورد نیاز محققان و پژوهشگران فعالیت می‌کند. وب‌سایت ویکی‌نور، دانشنامه‌ای تخصصی در موضوع کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه پدیدآورندگان کتاب‌هاست که مقالات آن، توسط بخش تألیف و تدوین مرکز، طی سال‌های متمادی نگاشته شده است. این مقالات در بخش کتاب‌شناسی نرم‌افزارها نیز آمده است.

مقالات ویکی‌نور تا کنون، در محدوده منابع موجود در نرم‌افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و پدیدآورندگان آنهاست که امید است با یاری کاربران، توسعه یافته و به دیگر منابع نیز بپردازد.

هدف این وب‌سایت، آشنایی و توسعه اطلاعات دانش‌پژوهان در زمینه دانش کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه پدیدآوران آنهاست. ویکی‌نور با برقراری ارتباط دوسویه با کاربران، دنبال ویرایش، تصحیح، تکمیل و تولید بیشتر محتوای علمی برای پژوهشگران است.

گرچه تاکنون وب‌سایت‌های گوناگونی در موضوع کتاب‌شناسی تولید شده‌اند، اما ویکی‌نور را باید تنها وب‌سایت تخصصی در رشته کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه دانست که سعی دارد با یاری دانش‌پژوهان این گنجینه گرانقدر را توسعه دهد.

• قابلیت‌های ویکی نور

– امکان ویرایش و تکمیل مقالات؛
– امکان ایجاد مقالات جدید در محدوده کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه؛
– امکان مشاهده وابسته‌های مقالات؛
– ارتباط بین مقاله و متن کتاب؛
– امکان جستجوی موضوعی مقالات.

• چشم‌انداز
– ارائه مقالات به دیگر زبان‌ها؛
– اتصال بین مقالات ویکی‌نور با دیگر وب‌سایت‌های علمی؛
– قرار دادن صوت و فیلم در بخش زندگی‌نامه‌ها.