مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

عرضه دیتا و متن کتاب های موجود در بانک مرکز

هزاران جلد کتاب در زمینه علوم انسانی و اسلامی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، طی سالیان گذشته به فایل های دیجیتالی متقن و با ضریب اطمینان ۳ تبدیل شده است.
اجازه استفاده از کلیه این اطلاعات توسط مرکز از پدید آورندگان اخذ شده است. برخی از این اطلاعات تنها اجازه استفاده در محصولات مرکز و برخی اجازه تبادل نیز دارد.
این مرکز آماده است دیتای مذکور را با دیتای مورد نیاز مرکز که در اختیار ناشران و نویسندگان محترم می باشد، در قالب نرم افزار مورد نظر آن موسسات یا ارائه فایل تبادل نماید.
ناشران محترم و صاحبان آثار فخیم، در صورت تمایل می توانند از طریق ذیل با مرکز مکاتبه فرمایند:

 
khf@noorsoft.org

 

مرکز تحقیقات کامیپیوتری علوم اسلامی
واحد خدمات فرهنگی نور