مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

نرم افزار اندروید

عرضه نرم‌افزار اندرویدی برگزیده تفسیر نمونه
اضافه شده ‌ در دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
نرم‌افزار اندرویدی آثار مکتوب قرائتی تولید شد
اضافه شده ‌ در دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۵
نگاهی جامع به نرم‌افزار اندرویدی نورمگز
اضافه شده ‌ در دوشنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶
نسخه اندرویدی نورمگز تولید شد
اضافه شده ‌ در يکشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
نرم افزار اندرویدی همراه نور
اضافه شده ‌ در سه شنبه, ۷ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
بسته ویژه محرم در نرم افزار اندرویدی همراه نور
اضافه شده در يکشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۳
خبر خوان