مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

اخبار

اضافه شده در شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۷
اضافه شده در شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۶
اضافه شده در شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۱
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۷ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۴
اضافه شده در شنبه, ۲۲ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۴
اضافه شده در شنبه, ۲۲ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۰ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹
شیوه های جدید فارسی در جدیدترین به روز رسانی پژوهیار
اضافه شده ‌ در پنج شنبه, ۲۰ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴
نرم افزار نجوم در اسلام  و ایران تولید شد
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۹ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۰
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۹ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴
اضافه شده در سه شنبه, ۱۸ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹
اضافه شده در سه شنبه, ۱۸ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۱
اضافه شده در يکشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۱
اضافه شده ‌ در يکشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۴
اضافه شده در شنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹
اضافه شده در جمعه, ۱۴ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۷
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۲ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۳
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۲ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۷
اضافه شده در سه شنبه, ۴ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۱
اضافه شده ‌ در يکشنبه, ۲ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۱
اضافه شده در شنبه, ۱ فروردين, ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱