مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

اخبار

اضافه شده در سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
معرفی محصولات جدید نور از شبکه خبر و الکوثر
اضافه شده در دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در دوشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
رونمایی از نرم افزارقواعد ادبیات عرب و کتابخانه دروس حوزوی
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در چهارشنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
رونمایی از تولیدات جدید نور
اضافه شده در سه شنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در سه شنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در يکشنبه, ۲۰ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در يکشنبه, ۲۰ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
 رونمایی از نرم افزارهای دروس حوزوی و قواعد ادبیات عرب
اضافه شده در شنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در شنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در چهارشنبه, ۱۶ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در شنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در شنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
اضافه شده در پنج شنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰

صفحات