مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
نرم افزار لوح محفوظ با ارایه طرح جامع حفظ قرآن کریم به همراه برنامه مدون و طرح درس روزانه و همچنین تلفیق اصول و روش‌های معتبر علمی با ساختارهای سنتی برای رده های سنی و توانایی های مختلف توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) طراحی و تولید شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
دسته بندی:

نرم افزار لوح محفوظ با ارایه طرح جامع حفظ قرآن کریم به همراه برنامه مدون و طرح درس روزانه و همچنین تلفیق اصول و روش‌های معتبر علمی با ساختارهای سنتی برای رده های سنی و توانایی های مختلف توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) طراحی و تولید شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۰
دسته بندی:

معرفی و راه های دسترسی به سالن های بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (۱۳۹۵)

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، برای بیست و دومین سال متوالی با ارائه آخرین محصولات و نرم افزارها در موضوعات مختلف علوم اسلامی و انسانی، در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران،  سالن ۸، بخش ناشران و رسانه های دیجیتال، میزبان بازدیدکنندگان از اقصی نقاط کشور می باشد.

اضافه شده در شنبه, ۱۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۷

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۱
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۶
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۸
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۵
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۷
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
دسته بندی:

نرم افزار فیش نگار نور امکان ثبت فیش های کاربران را به صورت متن، صوت و فیلم فراهم کرده و قابلیت های گسترده ای از جمله جستجوی پیشرفته در فیش های درج شده و نیز دسترسی آسان به آن ها بر اساس تاریخ، موضوع، منبع، کلیدواژه و .... را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
این ابزارجامع ثبت رایانه ای فیش های تحقیقی و تبلیغی در چهارمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین ابزار تولید محتوا شناخته شده است.
اضافه شده در چهارشنبه, ۸ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱
دسته بندی:

صفحات