مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

پذیرش کارآموز

درخواست کننده محترم، قبل از پر کردن فرم ثبت نام، به نکات زیر توجه فرمایید:

«پذیرش کارآموز در این مرکز، مختصّ آقایان، افراد بومی (استان قم)، مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته کامپیوتر (و رشته‌های مرتبط ) می باشد»

  1. فرم کارآموزی باید به صورت کامل پر شود و به تمام موارد پاسخ داده شود. مرکز از بررسی فرم های ناقص معذور است.
  2. تکمیل کردن فرم کارآموزی هیچ گونه حقی را برای درخواست کنندگان ایجاد نمی کند.
  3. مرکز حداکثر دو هفته بعد از تکیمل فرم ، نظر خود را به وسیله پست الکترونیکی اعلام خواهد کرد و در صورت موافقت، درخواست کننده به مصاحبه دعوت خواهد شد.
  4. درخواست کنندگان محترم توجه داشته باشند که نامه از موسسه آموزشی خود را بعد از انجام مصاحبه تهیه کنند و قبل از برگزاری مصاحبه هیچ گونه نامه ای پذیرفتنی نیست.
  5. اکثر موضوعات کارآموزی، موضوعات تحقیقاتی می باشد. در این راستا به علائق درخواست کنندگان توجه خواهد شد.
  6. کارآموز موظف است به مقدار ساعات موظفی، برای موضوع کارآموزی وقت بگذارد.
  7. دوره کارآموزی در محل مرکز تحقیقات کامپیوتر نخواهد بود. در این راستا مسئولیت تهیه فضای کاری و سخت افزار به عهده کارآموز می باشد.
  8. کارآموزان موظف خواهند بود در طول مدت کارآموزی به مقدار مورد نیاز و حداقل سه بار در محل مرکز حاضر شوند.
با توجه به نکاتی که گفته شد، از اینجا فرم مربوطه را تکمیل نمایید.