مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

نشانی و تلفن ما

● قم (ساختمان مرکزی):
قم - بلوار امین - خیابان جمهوری اسلامی - ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
صندوق پستی ۳۸۵۷ - ۳۷۱۸۵  /  تلفن : ۳۲۱۲۰۲۱۲ - ۰۲۵  /  دورنگار: ۳۲۹۳۶۲۹۴ - ۰۲۵
- ارتباط با روابط عمومی مرکز: info@noorsoft.org

 

- مرکز فروش: ۳۲۱۲۰۱۸۲ - ۰۲۵
 
- پشتیبانی و امور کاربران:
تلفن: ۳۲۹۳۶۲۷۱ - ۰۲۵
پست الکترونیکی: support@noorsoft.org
 

 

- خدمات فرهنگی مرکز:
تلفن: ۳۲۱۲۰۲۶۳ - ۰۲۵
پست الکترونیکی: khf@noorsoft.org
پایگاه اینترنتی: khadamat.noorsoft.org

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

● تهران:
- شرکت خدمات نور رایانه سپهر:
تهران - میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی - روبروی سازمان کشتیرانی - خیابان ۲۲ - کوی شهرام شمالی - پلاک ۴ - طبقه ۲ / تلفن: ۸۸۳۰۵۲۸۹ - ۰۲۱
- پشتیبانی و امور کاربران (تهران): ۸۸۳۰۸۸۵۸ - ۰۲۱
- مرکز فروش (تهران): ۸۸۳۰۵۲۸۹ - ۰۲۱

 

- معاونت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در تهران:
تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی شرقی - خیابان شهید گمنام - خیابان گلها - بلوار گلها - خیابان شهید مرتضی مظفری خواه - بن بست چهره گشا - پلاک ۱
تلفن: ۸۰-۸۸۳۳۳۲۷۶ - ۰۲۱ | دورنگار: ۸۸۰۰۶۸۸۵ - ۰۲۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همچنین می توانید از طریق صفحه ارسال پیام؛ اشکالات، ایده ها، پیشنهادات و انتقادات خود را ارسال نمایید.