مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

درخواست بازدید از مرکز نور

به منظور آشنایی بیشتر پژوهشگران و دانشجویان و اساتید با نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی؛ بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) اقدام به برگزاری برنامه های بازدید از این مرکز نموده است:
۱. بازدید از فعالیت ها و آشنایی با محصولات مرکز از جمله تولیدات پژوهشی در فضای مجازی و ارائه نرم افزارهای نور با تخفیفات ویژه به مؤسسات و نهادهای بازدید کننده از مرکز.
۲. رایزنی با نهادهای پژوهشی، دانشگاهی، فرهنگی و تخصصی رایانه به منظور همکاری در زمینه های مرتبط.
۳. ارائه گارگاه های آموزشی نرم افزارهای علوم اسلامی به محققان ، دانشجویان و دانش پژوهان حوزه علوم اسلامی و انسانی.

 
نکات قابل توجه :
۱. لطفا درخواست بازدید حداقل ۵ روز زودتر از موعد مورد نظر، ارسال گردد.
۲. کلیه بازدیدها از ساعت ۸ تا ۱۳ و در شهر مقدس قم، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) انجام می گردد.
۳. حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری، درخواست ها بررسی و پس از اولویت بندی، نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
۴. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت نتیجه، با واحد ارتباطات مرکز نور در تماس باشید:
رایانامه: amirahmadi@noornet.net
 تلفن: ۳۲۱۲۰۱۵۵ - ۰۲۵