مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

درباره پایگاه اطلاع رسانی نورسافت

پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال ۱۳۷۹ و به منظور معرفی فعالیت ها، محصولات و نرم افزارهای مركز راه اندازی گردید.
فعالیت های این پایگاه در موضوعاتی از قبیل ذیل می باشد:

 
- معرفی مرکز و زیر مجموعه های آن
- معرفی محصولات مرکز
- معرفی پایگاه های مرکز
- ارائه اخبار و اطلاعات جدید مرکز
- دریافت کد فعال سازی نرم افزارهای مرکز
- ارائه پرسش و پاسخ و فایل های آموزشی مربوط به محصولات مرکز و ...

 
ارتباط با مدیر پایگاه:
info@noorsoft.org