مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

آرشیو خبرهای واحد آموزش

برگزاری کارگاه در حوزه خواهران شهرری يکشنبه, ۵ دي, ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۸
برگزاری کلاس سطح یک برادران دوشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۵
کارگاه آموزشی دانشگاه قم چهارشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳
کارگاه آموزشی حوزه علمیه برادران شهرستان ساوه سه شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۸
برگزاری کلاس سطح یک ویژه خواهران سه شنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۵
برگزاری اولین دوره تربیت مربی دوشنبه, ۱۷ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰
برگزاری کارگاه آموزشی دانشکده هدی شنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۱
برگزاری کلاس آموزشی سطح یک چهارشنبه, ۳۱ شهريور, ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۱
برگزاری کارگاه آموزشی سطح یک پنج شنبه, ۲۵ شهريور, ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
دوره مربیگری نرم افزارهای علوم اسلامی نور پنج شنبه, ۱۱ شهريور, ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
برگزاری کلاس آموزشی سطح یک پنج شنبه, ۴ شهريور, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱
کارگاه آموزشی طلاب حجازی سه شنبه, ۳۱ فروردين, ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵
کارگاه آموزشی حوزه علمیه خواهران دوشنبه, ۳۰ فروردين, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰
دوره سطح یک پژوهشگران نهاد رهبری در دانشگاه ها شنبه, ۱۵ اسفند, ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۳
برگزاری کارگاه آموزشی سطح یک خواهران سه شنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۲
چهلمین کارگاه آموزشی نرم افزارهای علوم اسلامی دوشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۷
کارگاه آموزشی دانشگاه معارف اسلامی قم کارگاه آموزشی دانشگاه معارف اسلامی قم يکشنبه, ۶ دي, ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۲
کارگاه آموزشی دانشجویان رشته تاریخ تشیع کارگاه آموزشی دانشجویان رشته تاریخ تشیع يکشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲
کارگاه آموزشی دانشگاه باقرالعلوم پردیسان کارگاه آموزشی دانشگاه باقرالعلوم پردیسان شنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴
کارگاه آموزشی حوزه علمیه خواهران شهریار کارگاه آموزشی حوزه علمیه خواهران شهریار يکشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۴